Топлинен обрив. Изпотяването на тялото може да доведе до топлинен обрив