Отваряме врати в условията на извънредно положение