Ново проучване доказва, че хиперхидрозата нарушава качеството на живот